Bedrijfsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Daarnaast is de bedrijfsfysiotherapeut opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren.

Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Maar ook preventie en vitaliteit van medewerkers zijn van groot belang om duurzame inzetbaarheid en continuïteit van het werk te waarborgen.

De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Op bedrijfsniveau wordt gekeken wat nog meer gedaan kan worden om verzuim te voorkomen of te verminderen. Door advies te geven over beleidszaken die relatie hebben met verzuim.

Verstuur een bericht

Neem contact met ons op voor meer informatie, uw bericht wordt vertrouwelijk en snel in behandeling genomen.

    Check onderstaand...