Privacybeleid Fysiotherapiepraktijk

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, als fysiotherapiepraktijk, omgaan met de persoonlijke gegevens van onze patiënten. We hechten veel waarde aan privacy en streven ernaar om uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens:
We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, contactgegevens, medische geschiedenis en andere relevante informatie bevatten.

2. Doeleinden van gegevensverwerking:
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals het opstellen van behandelplannen, het monitoren van uw voortgang, facturatie en communicatie met andere zorgverleners (met uw toestemming).

3. Beveiliging van gegevens:
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

4. Delen van persoonlijke gegevens:
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de verlening van fysiotherapeutische zorg, zoals het raadplegen van medische specialisten of het indienen van declaraties bij zorgverzekeraars. We zorgen ervoor dat alle partijen met wie we uw gegevens delen, voldoen aan de vereiste privacy- en beveiligingsnormen.

5. Bewaartermijn van gegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn en alleen zolang als nodig is voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg. Na deze periode zullen we uw gegevens veilig vernietigen of anonimiseren.

6. Uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens.

7. Wijzigingen in het privacybeleid:
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Neem bij vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw privacy contact met ons op. We zullen ons best doen om uw privacy te beschermen en u te informeren over de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan.